Ocenění je od roku 1996 udělováno významným osobnostem, které přispěly k rozvoji či dobrému jménu moravskoslezské metropole. Josef Pleskot jej obdržel za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti architektury.

Významný architekt Josef Pleskot je s Ostravou spojen především díky revitalizaci Dolních Vítkovic, včetně přeměny bývalého plynojemu na Multifunkční aulu Gong. Právě Gong letos v květnu slaví desáté výročí zpřístupnění veřejnosti.

Součástí ceremoniálu na ostravské radnici byl také architektův zápis do Pamětní knihy města Ostravy, kde napsal: „Ostrava se stala městem mé profesní dospělosti a zároveň se tím proto obtiskla v mém srdci.“ 

Děkujeme a gratulujeme k ocenění!

Josef Pleskot přebírá od primátora Tomáše Macury Cenu města Ostravy.

FOTO: Jiří Zerzoň

Architekt Josef Pleskot. FOTO: Jiří Zerzoň