Propojení podnikání a udržitelnosti: Minikonference udržitelnosti s Moravskoslezským inovačním centrem

Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) letos v říjnu chystá Minikonferenci udržitelnosti, věnovanou synergiím mezi tématy podnikání a udržitelnosti, které jsou často opomíjeny. V současné době je však stále důležitější zaměřit se na efektivitu a dlouhodobou prosperitu v aspektu nejen ekonomickém, ale také sociálním a enviromentálním.

V rámci konference nás čeká bohatý program. Kromě panelové diskuse, kde si ukážeme, že ESG už není pro malé a střední firmy překážkou, ale naopak výhodou, se uskuteční interaktivní diskuse „Kompas udržitelného podnikání“ od společnosti Pábení. Současně se zaměříme na konkrétní doporučení, která mohou být aplikována do vašich firem směrem k udržitelnosti.

Cílem připravovaného programu je seznámení účastníků s praktickými nástroji, které mohou podnikům pomoci na cestě k udržitelnosti a tímto způsobem přispět k vytváření konkurenčních výhod. Během konference budou prezentovány služby a projekty poskytující efektivní řešení. Nebudou chybět ani inspirativní příklady úspěšných změn z praxe, které mohou sloužit jako podnět k diskusím a networkingu.

  • akce se koná v kavárně v Malém světě techniky U6
  • vstup zdarma, registrace ZDE
  • více informací naleznete ZDE