Industriáda, akce pořádaná na podporu industriálních památek v pohraničí, proběhne v sobotu 22. 10. 2022. Program bude probíhat od 10:00 do 20:00 pod Vysokou pecí č. 1 a vstup je ZDARMA.

Těšit se můžete na vystoupení dětí z tanečního souboru, školu čepování, soutěž „Silák industriády“, koncert kapely FiHa a písničkáře Voxela. Nebude chybět malování na obličej, skákací hrad, lezecká stěna, malé tržiště a vyzkoušet můžete i jízdu na segwayi! Dobré jídlo a pití zaručeno.

Celým dnem vás provede DJ Lumír Mořkovský. Těšíme se na všechny malé i velké!

Industriáda je součástí Stezky uhlí a oceli.

Program bude realizován v rámci projektu „Postindustriální dědictví příhraničí“, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370, spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.