Komentované prohlídky Galerie Gong budou probíhat:

14., 15. a 16. 7. 2022 vždy ve 13:00 a 15:00 – komentovaná prohlídka s Hanou Ďuranovou, vedoucí Galerie Gong.

V sobotu 16. 7. v 16:00 navíc proběhne speciální komentovaná prohlídka s Janem Světlíkem, kurátorem galerie. 

Galerii Gong najdete v přízemí auly Gong.

Vstup do areálu Dolních Vítkovic bude možný pouze s platnou vstupenkou na Colours of Ostrava 2022.