Budete na festivalu Colours of Ostrava?

Pak vás zveme na speciální komentovanou prohlídku nové Galerie Gong s Janem Světlíkem.

Prohlídka se bude konat 16. 7. 2022 a začíná v 16:00.

Vstupenky k dostání na místě.

Rádi vás během Colours uvidíme i na dalších komentovaných prohlídkách galerie.

Termíny:

  • 14., 15. a 16. 7. 2022 vždy ve 13:00 a 15:00 – komentovaná prohlídka s Hanou Ďuranovou, vedoucí Galerie Gong

Galerii Gong najdete v přízemí auly Gong.

Vstup do areálu Dolních Vítkovic bude možný pouze s platnou vstupenkou na Colours of Ostrava 2022.