Zveme vás na konferenci organizovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž tématem je podpora cirkulární ekonomiky, jako formy udržitelného rozvoje, téma stěžejní pro ekonomiku průmyslu, potažmo této země. Více informací naleznete na webu