Mozek je srdcem nervové soustavy a korunou lidské existence. Je to zprostředkovatel myšlení a řízením tělesných funkcí a jeho funkce jsou stále objevovány a zkoumány. Přidejte se k nám k oslavám zázraku mozku, který je základem pro vnímání, učení, paměť a všechny aspekty lidského chování.

Čekají nás zajímavé aktivity a zajímavosti o tomto orgánu, který za nás myslí a zařizuje tělesné funkce. Můžete si složit gigantické puzzle, potrápit své mozkové závity hlavolamy a hrami a vyzkoušíte si propojení své pravé a levé hemisféry.

Doprovodný program probíhá od 10:00 do 18:00.