Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Opava

  • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
  • Provoz a realizace aktivit v prostorách VI. energetické ústředny (Malý svět techniky) a v prostorách Světa techniky
  • Od 1.1.2013 do 31.12.2017

Moravskoslezský kraj

  • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  • Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP
  • Od 1.9.2016 do 31.8.2017