Knihy už od dávných dob fascinují naši společnost. Pojďme se vydat do středověku k jejich kořenům – kodexům.

V atmosféře starého skriptoria si vyzkoušíme kaligrafii, čtení středověkého písma i porozumění stylizovaných knižních iluminací.

Nebude chybět ani děsivá legenda o největším rukopisu světa – Ďáblově bibli!

Ve druhé části projektového dne si s žáky projdeme význam knihy jako objektu ve dnešní době.

Zaměříme se na různé typy vazeb, nahlédneme do knihařské terminologie a s trochou šikovnosti si každý vyrobí svou vlastní malou knížku na památku.

V průběhu programu se vždy aktivně zapojuje i učitel, doprovod skupiny.