Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - stavební práce 1. část

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - stavební práce 1. část, fáze 2.

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina - výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP

Pronájem budovy Kompresorovny