Stěžejním bodem tohoto programu je prezentace velkého kyvadla architekta Josefa Pleskota v Galerii Gong.

Žáci se seznamují s různými druhy kyvadel a možnostmi jejich praktického využití.

Pomocí jednoduchých kyvadel se zabýváme kreativní tvorbou.

UPOZORNĚNÍ PRO OSTRAVSKÉ  ŠKOLY  – TENTO PROGRAM NENÍ HRAZEN MĚSTEM OSTRAVA. Školy, jejímž zřizovatelem je město Ostrava si program hradí z vlastních zdrojů.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128