Stěžejním bodem tohoto programu je prezentace velkého kyvadla architekta Josefa Pleskota v Galerii Gong.

Žáci se seznamují s různými druhy kyvadel a možnostmi jejich praktického využití.

Pomocí jednoduchých kyvadel se zabýváme kreativní tvorbou.

 

Realizováno s finanční podporou Projektů kreativního učení realizovaného v Dolních Vítkovicích, s registračním číslem projektu: 0213000128