Lektorský tým Světa techniky ve spolupráci s odborníky z různých oborů připravil autorskou deskovou hru popisující proces vzniku bílkovin.

Pojďte s námi nahlédnout do nitra buňky, a poznat i pochopit pojmy jako transkripce, translace, tRNA či DNA polymeráza.

Cílem této hry je vytvořit co nejrychleji vlastní vybraný protein.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.