Jen málo domácnosti je vybaveno dílenským nářadím a děti tak prakticky nemají možnost se s kutilstvím v dílně seznámit. Přitom je to první krůček k získávání potřebné zručnosti, trpělivosti, představivosti a kreativity, kterou je nutné u dětí rozvíjet od nejmladšího věku. Tým našich zkušených lektorů ze Světa techniky proto od začátku roku navštěvuje vytipované mateřské školy Moravskoslezského kraje a během série pěti interaktivní lekcí učí malé předškoláky pracovat s nářadím. Za pomocí základního dílenského nářadí, kterým je například svěrák, accu vrtačka, kladívko nebo smirkový papír si na každé lekci děti vyrobí a odnesou domů jeden hotový výrobek.

Pro pedagogy jsou lekce zajímavou inspirací rukodělné a kreativní práce s dětmi, neboť při nich získají zkušenost s vedením takových hodin. Jedinečnost lekcí spočívá v tom, že vede děti k samostatnosti v práci s opravdovým dílenským nářadím a rozvíjí tak jejich tvořivost a fantazii. Cílem každé hodiny je seznámit děti s konkrétními nástroji a jejich použitím.

Rozvoj řemeslných dovedností a kreativity u dětí předškolního věku je realizován v rámci projektu s názvem „Kreativní malý řemeslník“ (reg. číslo 0313000081), který je financován z Ministerstva kultury.