Aktuální výstavy v nové Galerii Gong: Op-art, Kinetismus, Bridget Riley & Milan Dobeš a Československá grafika (Československá grafika skončila 16. 9. 2022).

Více k výstavám, směrům a umělcům na stránkách Galerie Gong.

Galerie Gong je otevřena od úterý do neděle v čase 10:00 – 18:00.