Děkujeme Nadaci ČEZ za odpočinkový mobiliář, který je určen žákům navštěvujících expozice a vzdělávací programy a rovněž návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Účelem projektu bylo doplnění expozic a vzdělávacích aktivit multifunkčním mobiliářem, který umožní propojení moderních technologií s funkčním designem a praktickým využitím.