INFORMACE:

 • Datum: pátek 21.8.2020
 • Open door: 18:00
 • End show: 22:00
 • Entry: ZDARMA!!! 18+

ARTIST:

 • Dj Behype
 • Rico + Dj Demo 24
 • Sergei Barracuda + Dj Bussy

 

LINE UP:

 • Bude upřesněno

 

SHORT MESSAGE:

 • SummerShuffLYFT představuje: Sergei Barracuda – ZPĚT OSTRAVĚ!

 

 • Jediný letní koncert!
 • Vstup ZDARMA! 18+
 • Akci pořádá LYFT a je součástí konceptu #SummerShuffLYFT.
 • Těšte se na vzorky LYFT zdarma!

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Pro všechny návštěvníky chceme zajistit co nejpříjemnější zážitek z koncertu. Abychom toho byli schopni, je důležité, aby každý dodržoval bezpečnostní pravidla ve svém zájmu i v zájmu všech ostatních návštěvníků koncertu.

 

 • Areál je hlídán bezpečnostní službou.
 • Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.
 • Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu osoby narušující poklidný průběh akce.
 • Za případné průtahy při vstupu do areálu se předem omlouváme, veškeré kroky jsou však činěny pro bezpečnost návštěvníků i účinkujících.
 • Pokud narazíte na jakýkoliv problém s bezpečnostní službou, prosíme, obraťte se na pořadatele akce.
 • VSTUP do areálu je od 18 let.
 • Z preventivních opatření k situaci s COVID-19 bude na vstupu měřena teplota.
 • Povolená kapacita koncertu je 1000 návštěvníků.
 • Pořadatel nezajišťuje nezajišťuje úschovu a ani šatnu.

 

ZÁKAZY:

DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET NADMĚRNÉ BATOŽINY, ZAVAZADLA, KOLA, KOLOBĚŽKY A JINÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VNÁŠET DO AREÁLU JAKÉKOLIV ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, SKLENĚNÉ NÁDOBY VČETNĚ LAHVÍ, DÁLE PLECHOVKY, HOŘLAVINY: SPREJE, LEPTAVÉ, VÝBUŠNÉ, BARVICÍ NEBO HOŘLAVÉ (NAPŘ. PARFÉMY NAD 200 ML), ZBRANĚ JAKÉHOKOLIV DRUHU VČ. NŮŽEK A ÚDEROVÝCH ZBRANÍ, PSYCHOTROPNÍ LÁTKY, PŘEDMĚTY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST, PYROTECHNICKÉ PŘEDMĚTY: OHŇOSTROJE/RACHEJTLE, SVĚTLICE, DÝMOVNICE ČI ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, OTEVŘENÝ OHEŇ, LASEROVÁ UKAZOVÁTKA, MAGNETOFONY. ZÁKAZ VNÁŠENÍ ČI VODĚNÍ ZVÍŘAT S VÝJIMKOU ASISTENČNÍCH PSŮ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ.Z DŮVODU NÁVŠTĚVNICKÉHO KOMFORTU JE ZAKÁZÁNO DO AREÁLU VNÁŠET DEŠTNÍKY