O Gongu

Ostrożne i pieczołowite wbudowanie konstrukcji do historycznego zbiorniku gazu przemieniło tą industrialną budowlę w niecodzienne multifunkcyjne centrum. Uczą się tutaj studenci uniwersytetów, są organizowane międzynarodowe konferencje i kongresy, przebiegają workshopy oraz szkolenia dla pracowników, są organizowane wystawy artystów. To wszystko jest możliwe dzięki wyjątkowemu rozwiązaniu przestrzennemu, pojemności i zaawansowanej audiowizualnej technice.

68 800 całościowa ilość nitów
2013 budynek roku, EXPO REAL Monachium – TOP 10 budynków świata
1 492 cm wysokość podniesienia dzwonu byłego zbiornika gazu
1509 miejsc pojemność Wielkiej Sali