O Akademii Kreatywnej

Celem Akademii, znajdującej się w przemysłowym sercu Ostrawy, jest rozwój współpracy ze szkołami marketingu i grafiki, ale pomoże także nowym przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesu.