Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni goście, stowarzyszenie Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. z siedzibą Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČ (NIP): 7512528., jako administrator danych osobowych (dalej jako „administrator“ albo „administrator danych osobowych“), w celu spełnienia zasady transparentności działającej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informuje Państwa o podstawowych aspektach przetwarzania danych osobowych, które przebiegają w ramach działalności stowarzyszenia Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., jak również informuje o Państwa prawach jako podmiotu danych osobowych i o sposobach ich realizacji.

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj.