Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví.
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017 – 2020“.
 • 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Statutární město Opava

 • Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy.
 • Název projektu: „Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky“.
 • 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.
 • Název projektu: „Vzdělaná Ostrava 2019“.
 • 1. 3. 2019 – 28. 2. 2020

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 • Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507“.
 • Od 1. 7.2018 do 30. 6. 2021

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá investiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 • Název projektu: „Nový rezervační a odbavovací systém pro spravované regionální atraktivity, národní kulturní památky, kulturní památky a science centra pro veřejnost a školy“.
 • Od 1. 3. 2019 – 31. 10. 2020

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
 • Název projektu: „Rozšíření povědomí o Dolních Vítkovicích v rámci MSK prostřednictvím kulturních aktivit“.
 • Od 1.3.2020 – 31.12.2020

Projekty DOV

Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Pracovníci Světa techniky za vzdělávacími programy science center v Evropě

Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1. část

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu pro NKP Vítkovice

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice

Svět techniky – Science and Technology center

Vysoká pec č. 1 – Nástavba

Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní Vítkovice a Důl Hlubina

Postindustriální dědictví příhraničí