DEN PRO PROFESIONÁLY
Odborná konference

15. dubna • 9:00-18:30 hod.

Po třech úspěšných ročnících odborné konference přichází ročník čtvrtý.
Přednášky se již tradičně zaměří na aktuality a trendy z finančního světa. Ročník 2020 bude klást důraz na panelové diskuse za účasti odborníků z oboru. Kromě toho nabídne konference pestrý program se zaměřením na produktové workshopy, vzdělání, osobní růst a rozvoj obchodních dovedností, a to pod taktovkou významných osobností a známých jmen.

DEN PRO LAICKOU VEŘEJNOST
Veletrh a prezentace finančních produktů

16. dubna • 10:00-19:00 hod.

Colors of Finance roste a s ní i její potřeba společensky odpovědných aktivit. Ročník 2020 se proto ve druhém dni zaměří na rozvoj finanční gramotnosti. Právě nízká finanční gramotnost je totiž považována za jednu z klíčových příčin nezvládaného zadlužení v české společnosti.
Speciální zábavně-vzdělávací program bude připraven pro školy, sportovní kluby a širokou laickou veřejnost. Důležitou součástí programu bude produktová výstava, možnosti konzultace s odborníky a takové přednášky a workshopy,
které budou reagovat na aktuálně nejpalčivější témata. I v druhém dni bude do doprovodného programu zařazena vystoupení se zaměřením na vzdělání a osobní rozvoj.