Cílem projektu je netradiční zážitkovou cestou zprostředkovat mladé generaci setkání se světem hendikepovaných nejen v oblasti tělesných vad ale také v případě mentálních omezení.

Tento projekt navazuje na již vybudovanou unikátní interaktivní expozici (Tělo a technika), která se nachází v Dolní oblasti Vítkovic (Svět Techniky) a je zaměřena na postižení zraková, sluchová a pohybová. Na interaktivních výukových programech bude s účastníky probíráno, co to je zdravotní postižení; účastníci budou formou interaktivní výuky seznámeni s tématy různých druhů hendikepů (smyslové, tělesné, mentální a kombinované postižení, duševní onemocnění). Součástí výuky bude přednáška a beseda s člověkem se zdravotním postižením, během níž bude probíhat diskuze vedoucí ke snížení stigmatizace lidí se zdravotním omezením, k posílení pozitivního chování a názorů mladých lidí vůči osobám se zdravotním hendikepem. V závěru budou mít účastníci programu možnost navštívit výše zmíněnou expozici Tělo a technika a s doprovodem proškolených lektorů či animátorů Světa Techniky si zkusit, jaké to je žít život s hendikepem.