V expozicích Velkého Světa Techniky nalezneme odpověď na nejednu zvídavou přírodovědnou otázku.

Cílem výukového programu, je vzbudit v dětech zvědavost a touhu hledat odpovědi na otázky, jak věci kolem nás fungují a proč tak fungují.

U dětí tak rozvíjíme schopnost pracovat ve skupině a efektivně si rozdělit zadaný úkol.