Výukový program Optické klamy v rukou umělce představí žákům jeden z uměleckých směrů, ve kterém se odrážejí prvky fyziky a matematiky.

Žáci se seznámí s různými druhy optických klamů a naučí se vytvářet op–artové kompozice.

Program je zpestřený různými aktivitami zaměřené na matematické znalosti a prohlídkou Galerie Gong.