Během programu žáci hravou formou zjistí, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé.

Žáci proberou základní geometrické útvary v rovině.

Zamyslí se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Sami si sestaví různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

Pokud nenajdete vhodný termín v rezervačním kalendáři, neváhejte nás kontaktovat na čísle  601 571 441.