Expozice

Provozní doba

1. 4. – 31. 8. PO – NE 9:00 – 18:00

1. 9. – 31. 3. ÚT – NE 10:00 – 18:00

Komentované prohlídky

Začátky prohlídek každou celou hodinu, poslední začátek velkého okruhu v 16:00 hod., malého okruhu v 17.00 hod.

Důlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci

Návštěvník zažije pocity horníka od příchodu na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, přes autentické fárání těžní klecí do dolu, až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. V blízkosti šachetní budovy je pak možnost si vyzkoušet cestu na vzdálená pracoviště v dole jízdou v originálních vozíčcích (tzv. „manšafťácích“) určených pro dopravu osob v dole. Důlní expozice je nově obohacena o historii důlní dopravy z doby používání koní. Expozice má název „Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři“.

Expozice báňského záchranářství

Představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři seznámí návštěvníky s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí. Báňská záchranná služba musela být nedílnou součástí každé šachty.

Povrchová expozice báňské razicí a dobývací techniky

V těsné blízkosti centrálního parkoviště je volná expozice těžké důlní a dobývací techniky (dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače a důlní lokomotivy).

Expozice historického osídlení

Nachází se v blízkosti centrálního parkoviště. Představuje ukázku historického obydlí s ohništěm z dob prvního osídlení Landeku před 23 tisíci lety. Jeho důkazem je nález Landecké (Petřkovické) venuše v 50. létech minulého století. Na této lokalitě bylo zaznamenáno první použití uhlí, což dokládá geologický unikát – výchozy uhelných slojí 12 m nad povrch.