Výstava nazvaná „Dolní Vítkovice – Vzpomínka na současnost“ představí jedinečným způsobem Dolní Vítkovice, místo kde se ještě před několika lety ve vysokých pecích tavilo surové železo. Výstava je projevem obdivu k obrovské proměně jedinečného industriálního areálu, který je stálé živým organismem a novodobým fenoménem. Najdete ji v krásných prostorách multifunkční auly Gong a navštívit ji můžete až do 8. března.