Výtvarnice Ivana Štenclová je regionální umělkyně, která tvoří portréty, při své tvorbě využívá bohaté spektrum výtvarných prostředků.  K hlavnímu vyjádření formálně nejlépe slouží figurální kompozice, portrét a autoportrét, hlavním gró výtvarného projevu jí je grafický princip. Přestože používá neobvyklé výtvarné techniky, kresba je základem jejích obrazů – vyjadřuje se v liniích, nikoliv v barevných plochách.

Vytváří tak díla na pomezí obrazu, reliéfu a objektu. Jako podklad jí kromě plátna slouží sololitové desky, použitá prostěradla, rentgenové snímky, ale v poslední době také plechy.  Technické a dekorativní efekty nejsou v pojetí Ivany Štenclové nikdy samoúčelné – vždy jsou ve službě významu obrazu.

Ten je často mnohovrstevnatý. Systematicky se zabývá dekódováním vytěsněných traumat a obnažováním především rodinných vztahů.

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 30. 9. 2021