Marketing projektu Svět techniky

Svět techniky

Návrh na tém. a věcné rozčl. int. a ext. Světa techniky

Novostavba bud. Světa techniky

Nákup výpočetní techniky pro projekt "Svět techniky"

Technický dozor investora, Svět techniky

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Právní služby - administrace výběrových řízení

Externí audit projektu "Svět techniky"

Projekt interiéru pro projekt "Svět techniky"

Zajištění ostrahy a bezpečnosti v budově Světa techniky a jejím okolí

Výběrové řízení na časosběrné snímání instalace expozic

Nákup výukových 3D filmů

Pomůcky pro výuku

VŘ na zajištění propagačních předmětů II.

VŘ na zajištění propagačních předmětů II. - opakované

Nákup techniky pro prezentaci projektu

Vybavení Světa techniky

Nákup výukových 3D filmů - opakované

Pomůcky pro výuku II.

Slavnostní otevření a prezentace cílů projektu "Svět techniky"

Nákup techniky pro prezentaci projektu II.