Zpět

Videomagazín Cities i o Dolních Vítkovicích

Videomagazín Cities hledá a prezentuje pozitivní příklady řešení z měst České a Slovenské republiky na téma technologie, mobilita, energetika, architektura, urbanismus a brand města. 

Hlavními respondenty videoreportáží jsou odpovědní zástupci města, občanských sdružení i byznysu. Tvůrci magazínu se ptají na princip, smysl a výhody, které městu zvolené řešení přineslo. Cílovou skupinou videomagazínu jsou zástupci měst, krajů, ministerstev, komerčních partnerů a všichni ostatní, kteří se zajímají o veřejný prostor. Video o Dolních Vítkovicích zde